Nodarbību apraksts

 

Jogas klases ir sadalītas pa līmeņiem atkarībā no audzēkņu sagatavotības pakāpes:


Iesācēju klase-1

Obligāta visiem, kuri pirmo reizi sāk nodarboties ar Ajengāra jogu!

Šajā klasē tiek izskaidroti Ajengāra jogas pamatprincipi, pastāstīts, kādas atšķirīgas iezīmes ir Ajengāra jogai salīdzinājumā ar citiem jogas stiliem. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar jogas būtību, tās nozīmi, ietekmi uz cilvēka veselību. 

Sākas vienkāršāko jogas asanu apguve. Asanas tiek apgūtas pakāpeniski - no vienkāršākām līdz sarežģītākām. Jogas pasniedzējs precīzi  izskaidro katras asanas izpildes tehniku un tās nozīmi.

Gada laikā tiek apgūtas bāzes asanas no statisko, atliecienu, noliecienu, sagriezienu un apgriezto asanu grupām.  

Pēc šīs klases pabeigšanas audzēkņi var turpināt nodarboties nākoša līmeņa klasē - "Iesācēju klasē-2"

Nodarbības ilgums - 1,5 stundas 

Iesācēju klase-2

Asanas, ko apgūst šajā klasē, paredzētas audzēkņiem, kas pabeiguši "Iesācēju klasi-1", regulāri apmeklē nodarbības un ir attīstījuši savu jogas praksi atbilstoši pārejai uz nākošo līmeni.

Turpinās bāzes asanu apgūšana, to izpildes instrukcijas kļūst komplicētākas, asanu izturēšanas laiki - garāki.    

Sākas vienkāršāko pranajamas (elpošanas) tehniku apguve.

Šai klasē ķermenis tiek sagatavots tālākai virzībai - sarežģītāka  līmeņa asanu apguvei. 

Pabeidzot šo klasi, audzēknim jāprot stabili pildīt Salamba Sirsasana (stāja uz galvas) un Salamba Sarvangasana (stāja uz pleciem). 

Nodarbības ilgums - 1,5 stundas

 

Joga praktizējošiem

Šis līmenis paredzēts audzēkņiem, kuri veiksmīgi pabeiguši "Iesācēju klasi - 1" un "Iesācēju klasi-2" un ir  gatavi nodarboties pēc komplicētākas programmas, kura iekļauj sarežģītus atliecienus un sagriezienus, līdzsvara pozas uz rokām, dažādas variācijas apgrieztajās pozās.

Lai apmeklētu šī līmeņa klasi, audzēkņiem jāprot noturēt Salamaba Sirsasna (stāja uz galvas) un Salamba Sarvangasana (stāja uz pleciem) ne mazāk kā 5 minūtes, jāprot pildīt Adho Mukha Vrksasana, Pinca Mayurasana, Urdhva Dhanurasana, Dvi Pada Viparita Dandasana.

Šai līmenī notiek dziļāks darbs ar ķermeni, asanu izpēte kļūst detalizētāka. Tiek apgūtas augstāka līmeņa  pranajamas (elpošanas tehnikas).

Nodarbības ilgumas - 2 stundas

Joga MIX klase

Joga MIX klasi var apmeklēt gan iesācēji, kuri jau kādu laiku ir nodarbojušies ar jogu ,gan arī praktizējošie, kuri vēlas mazāku slodzi.

Šai klasē tiek pildītas zemas un vidējas sarežģītības līmeņa asanas. 

Nodarbības ilgums - 1 st. 45 min.


Vakara joga

Šo klasi var apmeklēt gan iesācēji, kuri jau  kādu laiku ir nodarbojušies ar jogu, gan arī praktizējošie, kuri vēlas mazāku slodzi. 

Šajās nodarbībās akcents tiek likts uz ķermeņa stiepšanu un atvēršanu.

Vairāk tiek izmantoti palīgmateriāli - bloki, siksnas, krēsli, kas palīdz pozu izturēt ilgāk, kā rezultātā no pozas tiek iegūts maksimāls efekts.

Tiek praktizētas pranajamas tehnikas, meditācija un joga nidra.

Nodarbības ilgums - 2 stundas

 

Joga nidra

Joga nidra ir efektīvs dziļās atslābināšanās paņēmiens, ar kuras palīdzību pilnībā iespējams atpūtināt gan ķermeni, gan prātu, kā arī gūt emocionālu atpūtu. "Nidra'' nozīmē miegs, tāpēc "joga nidra" tulko kā "jogas miegs". Jogas miegs ir stāvoklis starp mieru un nomodu. Nodarbību vada jogas instruktors. To izpilda guļus stāvoklī "šavasanā". Prakses laikā cilvēks nekustas un neaizmieg. Meditācija ilgst no 30 minūtēm līdz 1 stundai. Viss ķermenis tiek pakāpeniski atslābināts, nomierinās arī prāts. Tas tiek uzturēts aktīvs, virzot apziņu no vienas ķermeņa daļas uz otru, vērojot savu elpu, izjūtot vai iedomājoties dažādu sajūtu pretmetus (karstums-aukstums, smagums-vieglums, u.c..), radot un vērojot domu tēlus (vizualizējot). Joga nidra ir tāds miegs, pēc kura cilvēks jūtas atbrīvojies no visa smaguma. Tas ir gluži citas, daudz augstākas kvalitātes miegs. Viena stunda "joga  nidra" seansa līdzinās 4 parastām miega stundām.

 

 Atjaunojošā joga

Atjaunojošā jogas prakse ir mierīga, tā tonizē ķermeni ar minimālu piepūli. Atjaunojošām jogas asanām ir dziļa un spēcīga fizioloģiska iedarbība. Tās baro nervu sistēmu un palielina dziedzeru sistēmas efektivitāti, kas ir būtiska fiziskās un garīgās veselības uzlabošanā. Iekšējie orgāni šajās pozās tiek izstiepti un masēti. 

Jogas pozu izpildē izmanto dažādus palīgmateriālus-segas, polsterus, blokus, siksnas un  krēslus, kas ļauj asanas izpildīt ar lielu efektivitāti, pielietojot minimālu muskuļu piepūli.

Atjaunojošo pozu nozīme ir sekojoša:

• mazina hronisku stresu

• novērš saslimšanas 

• uzlabo imunitāti

• atjauno organismu pēc saslimšanām

• pārmaiņus stimulē un nomierina iekšējos orgānus

• stiepj mugurkaulu visos virzienos

• atjauno enerģiju

• atslābina ķermeni un prātu

Nodarbības ilgums - 1,5 stundas

Obligāts iepriekšējs pieraksts, zvanot pa telefonu- 29215074 (Inta)

 

*Ja Jums ir hroniskas saslimšanas vai mugurkaula problēmas, pirms jogas apmeklēšanas  lūdzu konsultēties ar savu ārstu!

 


UZMANĪBU!

Iesācējiem ir iespējams vēl pievienoties iesācēju klasēm :

Otrdienās :   18.30-20.00 ( Inta - 29215074) un

Ceturtdienās:19.00-20.30 (Ārija - 29228393)

kā arī esošām jogas klasēm:

Pirmdienās: 18.00-19.45 (Ārija)

Ceturtdienās: 8.15-10.00 (Ārija )